Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom in onze praktijk. Graag willen wij u bekend maken met de voorwaarden die van toepassing zijn in onze praktijk.

Behandeling:

Na een eerste kennismaking waarin uw hulpvraag wordt geanalyseerd, wordt in de vervolg- behandelingen samen met u gewerkt aan het vinden van voor u adequate antwoorden op uw vraag. De behandeling zal plaats vinden op die locatie waar de behandeling voor u het beste resultaat zal geven. Over het algemeen duren behandelingen 60 minuten.

Vergoeding

Onze praktijk heeft een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar. De ergotherapiebehandeling wordt daarom vanuit de basisverzekering, voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed.
Met sommige aanvullende pakketten wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.
Let op: De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk. Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.
Als u niet (voldoende) verzekerd bent, zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling, direct na afloop van de behandeling, met u af te rekenen.

De kwaliteit van de ergotherapeut

De praktijk heeft alleen medewerkers die staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Ergotherapie Nederland en de rechten en plichten van de ergotherapeut zijn vastgelegd in de beroepscode van Ergotherapie Nederland.

Klacht én compliment

De praktijk vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?
Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Het kan zijn dat een gesprek geen of onvoldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u uw klacht ook schriftelijk toesturen.
Komen we er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure.

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via onze klanttevredenheidsenquete , het contactformulier op de website of laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl.

Telefonische bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.00 uur. Wanneer uw ergotherapeut niet aanwezig is, kunt u uw boodschap op de voicemail achterlaten en wordt u, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk door uw ergotherapeut teruggebeld.

Behandelafspraak afzeggen

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor 75 % van het tarief van de behandeling in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt / cliënt behandeld kan worden. Dit geldt ook voor de eventuele aan huis toeslag.
Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar.

Aansprakelijkheid:

Er zal tijdens iedere behandeling altijd met de grootste zorg worden gehandeld. Materialen die tijdens een behandeling worden gebruikt, worden regelmatig op deugdelijkheid getoetst. Wij wijzen u erop dat het gebruik van dit materiaal op eigen risico is. U kunt ons hiervoor niet aansprakelijk stellen.

AVG/ bescherming persoonsgegevens

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die een goede waarborg voor u vormen dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd.
Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische) informatie mogen uitwisselen met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut. Is het in het kader van uw behandeling of begeleiding wenselijk informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, dan is daarvoor uw toestemming nodig.
U heeft hierdoor het formulier “Toestemming Client” ingevuld.

In ons privacyreglement staat beschreven welke gegevens wij als praktijk van u, als cliënt waarmee wij een behandelovereenkomst/relatie zijn aangegaan, verwerken en het beschrijft de bescherming van deze gegevens. Het is een verdieping ( uitgebreidere beschrijving) van bovenstaande “bescherming persoonsgegevens”.
Het privacyreglement is terug te vinden op onze website: https://www.ergotherapiedekempen.nl/meer-informatie/privacyreglement/. Indien gewenst kan u ook hiervan een papieren/geprinte versie ontvangen

Download hier de algemene voorwaarden.

Ergotherapie De Kempen maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring