Werkwijze

De behandeling draait om:

  • advies en begeleiding bij het (opnieuw) aanleren van activiteiten
  • trainen van vaardigheden voor het vergroten van de zelfredzaamheid
  • ondersteuning bij de acceptatie van de aandoening of ziekte
  • ook de omgeving informeren, instrueren en adviseren
  • hulp bij revalidatie
  • leren omgaan met hulpmiddelen

Ergotherapie vindt vooral plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of buiten in je eigen wijk.

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut ook waar nodig met de betrokken arts, de fysiotherapeut, thuiszorg of andere naaste betrokkenen.

Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.
De duur van de behandeling varieert van een half uur tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken en inhoud van de vraag.

Ergotherapie De Kempen maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring