Financiering

Financieringsmogelijkheden

Behandeling door de ergotherapeut bij Ergotherapie De Kempen kunt u op verschillende manieren vergoed krijgen. Kijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Vergoeding via de zorgverzekeraar

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.
In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. NB: de overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk. Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.

Afzeggen behandeling

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor E 45,00 bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt NIET door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Alternatieve Financiering

Naast declaratie van de behandeling bij de zorgverzekeraar kent Ergotherapie de Kempen ook diverse andere diensten.

Onafhankelijk advies voor u als particulier

Als u als gebruiker van hulpmiddelen, niet afhankelijk wilt zijn van de beoordeling van de verstrekker van die hulpmiddelen kan Ergotherapie De Kempen u hierbij helpen.
Wij verstrekken een onafhankelijk advies, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen, los van de gemeente of de leveranciers. U maakt uw eigen keuzes of het nu gaat om een rolstoel of een woningaanpassing, ADL hulpmiddelen of zitvoorzieningen.
Ook bieden wij ondersteuning bij het doen van een aanvraag bij de gemeente
De kosten  voor onafhankelijk advies bedragen per 1 januari 2020 €21,68 per 15 minuten behandeltijd. En indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een ‘aan huistoeslag’ van €29,03 in rekening gebracht.

Persoonsgebonden budget (PGB)

In sommige gevallen kan de hulp van de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoonsgebonden budget (PGB) onder de noemer activerende of ondersteunende begeleiding.

Inkoop van de diensten

Ergotherapeutische interventie kan ook worden ingekocht door bedrijven en instellingen.

  • Op verzoek van de WMO kan ergotherapeutisch advies gegeven worden. Ook voor de WMO gelden de NZA tarieven.
  • Een consult Arbeid & Gezondheid kost €22,50 per 15 minuten adviestijd. Indien een werkplekbezoek plaats vindt wordt een reistoeslag van €29,03 in rekening gebracht.
  • Ergotherapie de Kempen biedt diverse workshops aan. De gemiddelde prijs bedraagt €129 excl. BTW (1 uur)

Neem contact op met Ergotherapie De Kempen voor meer informatie over deze mogelijkheden.

Ergotherapie De Kempen maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring