Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Ergotherapie de Kempen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze alleen met grote zorg volgens de gestelde regels gebruiken.
In onze privacyverklaring staat uitgelegd welke informatie wij via de website www.ergotherapiedekempen.nl verkrijgen en wat we hiermee doen.

Ergotherapie de Kempen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. De cookies zorgen er voor dat de website naar behoren functioneert. Maar cookies zorgen er ook voor dat u niet steeds alles moet invullen. En we kunnen er mee zien dat u ons weer bezoekt.. We slaan deze statistische gegevens anoniem op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen: Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijn
Ergotherapie de Kempen zal uw persoonsgegevens die zij verkregen heeft via de website www.ergotherapiedekempen.nl gedurende de volgende periode bewaren:
Wanneer u een vraag stelt via onze website, tot 6 maanden nadat de vraag door ons beantwoord is;
In de overige gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan in het voorkomende geval noodzakelijk is.
Het bovenstaande is niet van toepassing indien op uw verzoek gegevens vernietigd worden.
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring: Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de versiedatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u hierover contact met ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u na aanleiding van bovenstaande vragen heeft neem dan contact op met
Ergotherapie de Kempen ( Gebint 1 F, 5521 WD Eersel of info@ergotherapiedekempen.nl)

Versiedatum 23 juni 2018

Ergotherapie De Kempen maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring